Śrāddhacandrikā

Divākarabhaṭṭa

Śrāddhacandrikā The Sraddha Chandrika/ by Divakara Bhatta ; edited by Visnuprasada Bhandari Divākarabhaṭṭa Viracitā ; Viṣṇuprasādabhaṇḍariṇā Saṃśodhitā - Benāras [Varanasi] Caukhambā Saṃskṛta Si̅ri̅ja A̅phisa 1934 - [15], 168 p. 24 cm. - Caukhambā Saṃskṛta Granthamālā Granthasaṅkhyā 76 . - Chowkhamba Sanskrit series no. 423, 424 .

Includes index


Divākarabhaṭṭa
Hinduism
Pilgrimages
Religion
Religious life and practice
Śrāddhacandrikā

294.5446 / DS SAN N34

Powered by Koha