Your search returned 7628 results.

சிவானந்தலஹரீ Civān̲antalahari̅ Caṅkara Pakavatpu̅jyapātāḷ Aruḷiyatu ; Patman̲āpan̲ Avarkaḷāl Tātparyattuṭan̲ El̲utappaṭṭatu

ஷங்கர பத்மனாபன், K. by Ṣaṅkara | Patman̲āpan̲, K. Kalyāṇapiriyasakhi̅ [comm.].

Language: Sanskrit Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: சென்னை [Madras] கிரி ப்ரஸ் 1954 Publication details: Cen̲n̲ai [Madras] Kiri Pras ; 1954Availability: No items available : Damaged (1).

श्री आनन्दसागरस्तवः Śri̅ A̅nandasāgarastavaḥ Ni̅lakaṇṭhadi̅kṣitavaryaiḥ Praṇi̅taḥ

नीलकण्ठदीक्षित by Ni̅lakaṇṭhadi̅kṣita | Mahalinga Sastri, Y [tr.] | Natesa Ayyar, N [introd.].

Series: Śri̅ Kāmakoṭigranthāvali̅ḥ ; 12Edition: 2. Mudraṇam Language: English Language: Sanskrit Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: Madras श्री कामकॊटि कॊशस्थानं Publication details: Madras Śri̅ Kāmakoṭi Kośasthānaṃ Other title: श्री आऩन्तसाकरस्तवम्/ नीलकण्ट तीक्षितर् ; य. महालिङ्क चास्त्रिकळ् ऎऴुतिय मुकवुरै, तमिऴ्, आङ्किल अनुवातङ्कळुटऩुम् ; N. नटेच अय्यर् ऎऴुतिय आङ्किल मुऩ्ऩुरैयुटऩुम् Other title: Śri̅ A̅n̲antasākarastavam/ Ni̅lakaṇṭa Ti̅kṣitar ; Ya. Mahāliṅka Cāstrikaḷ Ez̲utiya Mukavurai, Tamiz̲, A̅ṅkila Anuvātaṅkaḷuṭan̲um ; N. Naṭeca Ayyar Ez̲utiya A̅ṅkila Mun̲n̲uraiyuṭan̲um.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0048 (1).

तिरुवियलूर्प्पुराणम् Tiruviyalu̅rppurāṇam Co. Veluccāmik Kavirāyar Avarkaḷal Iyayar̲r̲apper̲r̲a Tottirattuṭan̲ Tamiz̲ Moz̲ippeyarppum ; Nā. Kiruṣṇa Cāstrikalāl Vaṭa Moz̲i Mu̅lamum

किरुष्णचास्तिरि, ना. तिरुञाऩचम्पन्तर् वेलुच्चामिक् कविरायर्, चो. by Kiruṣṇacāstiri, Nā [ed.] | Tirun͂ān̲acampantar. Tiruviyalu̅rt Tevāram | Veluccāmik Kavirāyar, Co [tr.].

Language: Sanskrit Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: कुम्पकोणम् चारता विलास पिरस् 1933 Publication details: Kumpakoṇam Cāratā Vilāsa Piras ; 1933Availability: No items available : Damaged (1).

गुह्यनामसहस्रकम् : नाम श्रीमदुच्छिष्ट : महागणपतिसहस्रनामकम् Guhyanāmasahasrakam : Nāma Śri̅maducchiṣṭa : Mahāgaṇapatisahasranāmakam Amṛtānanda Yogivaryeṇa Pariśodhitam

अमृतानन्दयोगि by Amṛtānandayogi [ed.].

Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: Madras Bharati Vijayam Press ; 1959Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0115 (2) (1).

History from the Purāṇas A. B. L. Awasthi

by Awasthi, A. B. L.

Language: English Language: Sanskrit Publication details: Lucknow Kailash Prakashan ; 1975Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0471 (1).

Cultural history from the Ku̅rma Purāṇa by G. K. Pai

by Pai, G. K.

Language: English Publication details: Cochin Sukrtindra Oriental Research Institute Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0460 (1).

Prayers, praises and psalms : selections from the Vedas, Upanishads, Epics, Gita, Puranas, Agamas, Tantras, Kavyas of the writings of the acharyas and others translated by V. Raghavan ; foreword by Mahatma Gandhi

by Gandhi, Mohandas Karamchand [fore.] | Raghavan, V [tr.].

Edition: 2nd ed. Language: English Language: Sanskrit Publication details: Madras G. A. Natesan & Co. Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0454 (1).

The cult of Skanda-Karttikeya in ancient India by Asim Kumar Chatterjee

by Chatterjee, Asim Kumar.

Language: English Publication details: Calcutta Punthi Pustak 1970Availability: No items available : Damaged (1).

Shiva, or, The past of India : a vindication and an exposition by Elizabeth Sharpe

by Sharpe, Elizabeth.

Language: English Publication details: London Luzac and Co. ; 1930Availability: No items available : Damaged (1).

The glorification of the great goddess by Vasudeva S. Agrawala

by Agrawala, Vasudeva Sarma.

Language: English Language: Sanskrit Publication details: Varanasi All-India Kashiraj Trust ; 1963Other title: देवी-माहात्म्यम् Other title: Devi̅-Māhātmyam.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0198 (1).

Studies in the puranic records on Hindu rites and customs by R. C. Hazra

by Hazra, R. C | University of Dacca.

Language: English Publication details: Dacca University of Dacca 1940Availability: No items available : Damaged (1).

चन्द्रिका : शब्देन्दुशेखर व्याख्या प्रथमो भागः Candrikā : Śabdenduśekhara Vyākhyā Prathamo Bhāgaḥ Rāghavendrācāryeṇa Viracitā ; Kṛṣṇamācāryeṇa Sampādhya

राघवेन्द्र कृष्णमाचार्या by Rāghavendra | Kṛṣṇamācāryā [ed.].

Series: Vyākaraṇagrantharatnāvalyāḥ ; 5 Language: Sanskrit Publication details: तञ्जानगर [Tanjavur] कृष्णविलासमुद्रालय 1912 Publication details: Tan͂jānagara [Tanjavur] Kṛṣṇavilāsamudrālaya ; 1912Other title: चन्द्रिकायां संज्ञाप्रकरणम् Other title: Candrikāyāṃ San͂jn͂āprakaraṇam.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: GRAM-SKR 0151 (1).

Puranic chronology D. R. Mankad

by Mankad, D. R.

Language: English Publication details: गुजरात [Gujarat] गङ्गाजला प्रकाशऩ् 1951, v. s. 2008 Publication details: Gujarāta [Gujarat] Gaṅgājalā Prakāśan̲ ; 1951, v. s. 2008Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0032 (1).

A prose English translation Vishnupuranam : based on H. H Wilson's translation

by Wilson, Horace Hayman [tr.].

Edition: 2nd ed. Language: English Publication details: Calcutta Society for the Rerusciation of Indian Literature ; 1912Other title: Vishnupuranam.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0016 (1).

Cultural history from the Vāyu Purāṇa by Devendrakumar Rajaram Patil

by Patil, Devendra Kumar Rajaram.

Series: Deccan College Post-graduate and Research Institute dissertation series Language: English Publication details: Poona Deccan College Post-graduate and Research Institute ; 1946Availability: No items available : Damaged (1).

Verb forms of the Taittiri̅ya Brāhmaṇa by H. S. Ananthanarayana

by Ananthanarayana, H. S | Deccan College Pune.

Series: Deccan College building centenary and silver jubilee series ; 60 Language: English Language: Sanskrit Publication details: Poona Deccan College ; 1970Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: GRAM-SKR 0192 (1).

லகுஸ்துதிஃ Lakustutiḥ Lakupaṭṭāraka Praṇi̅tā

லகுபட்டாரக ராமசந்த்ர சர்மா, வாதூல. வே by Lakupaṭṭāraka | Rāmacantra Carmā, Vātu̅la. Vē. Lakuti̅pikā [comm.].

Series: Acme series ; 2 Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: Madras Bharati vijayam press Other title: ஸ்ரீலகுஸ்துதி மூலமும் : லகுதீபிகா என்னும் தமிழுரையும்/ ஆக்கியோர் வே. ராமசந்தர சர்மா அவர்கள் Other title: Laghustuti/ by Laghu Bhattaraka | Sri̅lakustuti Mu̅lamum : Lakuti̅pikā En̲n̲um Tamil̲uraiyum/ A̅kkiyōr Vē. Rāmacantara Carmā Avarkaḷ.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0047 (1).

Studies in the Epics and Puranas by A. D. Pusalker

by Pusalker, A. D | Bharatiya Vidya Bhavan Bombay.

Series: Bharatiya Vidya Bhavan series ; 36 Language: English Publication details: Bombay Bharatiya Vidya Bhavan ; 1955Availability: No items available : Damaged (1).

A study of the Bhagavata Purana, or, Esoteric Hinduism by Purnendu Narayana Sinha

by Sinha, Purnendu Narayana.

Language: English Publication details: Benares Freeman & Co. ; 1901Availability: No items available : Damaged (1).

Sanskrit grammar : including both the classical language and the older dialects of Veda and Brahmana by William Dwight Whitney

by Whitney, William Dwight.

Edition: 2nd ed Language: English Language: Sanskrit Publication details: Cambridge Harvard University Press ; 1950Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: GRAM-SKR 0019 (1).

Powered by Koha