IFP IN Acquisition List 2022

This list contains 257 titles

| Select titles to:
இயலிசைச் செம்மல் இலக்கணச்சுடர் Iyalicaic Cemmal Ilakkaṇaccuṭar Iḷamurukaṉ

இளமுருகன் by Iḷamurukaṉ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: புதுச்சேரி தமிழ்க்கனி இல்லம் 2020 Publication details: Putucceri Tamiḻkkaṉi Illam 2020Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TMG 0698 (1).
Thirty minor Upaniṣads : Translated by K. Narayanaswami Aiyar ; edited by Madhu Khanna

by Narayanaswami Aiyar, K [tr] | Madhu Khanna [ed.].

Edition: rev. new ed.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Sanskrit Original language: Sanskrit Publication details: New Delhi Tantra Foundations 2011Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: UP 0261 (1).
रामतापिनीयोपनिषद् आनन्दवनकृताभ्यां रामकाशिका-आनन्दनिधि-टीकाभ्यां Rāmatāpinīyopaniṣat Ānandavanakr̥tābhyāṃ Rāmakāśikā-Ānandanidhi-ṭīkābhyāṃ Maṇḍanamiśrasya prastāvanayā ca samalaṅkr̥tā ; sampādakah̤ Anantarāmaśāstrivetālaḥ

वेताल, अनन्त राम शास्त्री by Vetāl, Ananta Rāma Śāstrī | Ānandavana, active 15th century. Rāmakāśikā | Ānandavana, active 15th century. Ānandanidhi | Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya.

Series: Sarasvatībhavana-granthamālā ; 24Edition: 2. saṃskaraṇa.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: वाराणसि सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय 1999 Publication details: Vārāṇasi Sampūrṇānanda-Saṃskr̥ta-Viśvavidyālaya 1999Other title: Rāmatāpinīyopaniṣad.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: UP 0262 (1).
मैत्र्युपनिषद् हिन्दी- व्याख्याकारः सम्पादकश्च ऒमप्रकाशपाण्डॆयः ; राममूर्तिशर्मणः प्रस्तावनया विभूषिता Maitryupaniṣad Rāmatīrthaviracitadīpikāsametā Hindī- vyākhyākāraḥ sampādakaśca Omaprakāśapāṇḍeyaḥ ; Rāmamūrtiśarmaṇaḥ prastāvanayā vibhūṣitā.

पाण्डॆय, ऒमप्रकाश रामतीर्थ by Pāṇḍeya, Omprakāśa, 1948- | Rāmatīrtha, active 17th century. Dīpikā | Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya.

Series: Gaṅgānāthajhā-granthamālā ; 18Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: sanhin Publication details: वाराणसि सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय 2001 Publication details: Vārāṇasī Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaye 2001Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: UP 0263 (1).
वेदों में पुनरुक्ति भारतीय वेद्वत्परम्परा चिन्तन के अलोक में Maurice Bloomfield और J.Gonda आदि पाश्चात्त्य विद्वानों के मतों की समीक्षा मूल्यांकन Vedoṃ Meṃ Punarukti Bhāratīya Vedvatparamparā Cintana Ke Aloka Meṃ Maurice Bloomfield Aura J.Gonda Ādi Pāścāttya Vidvānoṃ Ke Matoṃ Kī Samīkṣā Mūlyāṅkana Lekhaka Dineśacandra Śāstrī

शास्त्री, दिनेशचन्द्र by Śāstrī, Dineśacandra.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Hindi Publication details: Delhi Apex Books Publisher 2021Other title: Repetition in Vedas.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VEDA 0228 (1).
वाजसनेयीसंहिता तथा तैत्तिरीयसंहिता का तुलनात्मक अध्ययन कुलपति मण्डन मिश्र की प्रस्तावना से अलङ्कृत Vājasaneyīsaṃhitā tathā Taittirīyasaṃhitā kā tulanātmaka adhyayana Kulapati Ḍô. Maṇḍana Miśra kī prastāvanā se alaṅkr̥ta Keśava Prasāda Miśra.

मिश्र, केशव प्रसाद by Miśra, Keśava Prasāda, 1928- | Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya.

Series: viśvavidyālaya-rajatajayantī-granthamālā ; 22Edition: 1. saṃskaraṇa.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: hinsan Publication details: वाराणसी सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय Publication details: Vārāṇasī Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya 1997-1998Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VEDA 0229 (1) (2).
ऋग्वॆद कॆ भास्ह्यकार और उनकी मन्त्रार्थदृषिठि ज्ञान प्रकाश शास्त्री R̥gveda ke bhāshyakāra aura unakī mantrārthadr̥shṭi Jñāna Prakāśa Śāstrī

शास्त्री, ज्ञान प्रकाश by Śāstrī, Jñāna Prakāśa [author.] | Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan.

Edition: Saṃskaraṇa prathamaMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Hindi, Sanskrit Publication details: उज्जयिनी महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम् 2012 Publication details: Ujjayinī Maharshisāndīpanirāṣṭriyavedavidyāpratishṭhānam 2012Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VEDA 0230 (1).
वाजसनेय-प्रतिशाख्य एक परिशीलन : कुलपति मण्डन मिश्र की प्रस्तावना से अलङ्कृत Vājasaneya-pratiśākhya praṇetā evaṃ sampādaka Yugala Kiśora Miśra ; Maṇḍana Miśra kī prastāvanā se alaṅkr̥ta eka pariśīlana

मिश्र, युगल किशोर by Miśra, Yugala Kiśora | Sampūrṇananda-Saṃskr̥ta-Viśvavidyālaya.

Series: Viśvavidyālaya-rajatajayantī-granthamālā ; 20Edition: 1. saṃskaraṇa.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Hindi Publication details: वाराणसी सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 1997 Publication details: Vārāṇasī Sampūrṇananda Saṃskrta Viśavidyālaya 1997Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VEDA 0231 (1).
Atharvavedīyā Paippalādasaṃhitā Durgāmohanabhaṭṭācāryapādairāviṣkr̥tābhya Utkalīyākṣaralikhita-pustikābhyah̤ Śāradākṣaralikhitabhurjapatrapustikāyāśca Dīpakabhaṭṭācāryeṇa pāṭhāntarapradaśanapūrvakaṃ ṭippanyādibhih̤ saha yathāsambhavaṃ saṃskr̥tā.

by Bhattacharya, Dipak | Asiatic Society (Kolkata, India).

Series: Bibliotheca Indica ; no. 318, 319Edition: Rev. ed.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Sanskrit, English Publication details: Kalikātā Aśiyāṭika Sosāiṭī 2008-2017Other title: Paippalāda-saṃhitā of the Atharvaveda.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VEDA 0232 (1) (4).
Bādarāyaṇa.and Śaṅkara What is Vedānta N.S. Junankar

by Junankar, N.S.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: New Delhi Motilal Banarsidass 2020Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VEDANTA 0030 (1).
Yoga vasistha Vedanta wisdom through miniature paintings Bhaskar Raj Saxena ; [paintings by Rai Narahari Prasad].

by Saksīnah, Bhāskar Rāj | Narahari Prasāda Narahari, -1880.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: New Delhi Rupa & Co. 2008Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VEDANTA 0031 (1).
वेदान्त प्रबोध प्रस्थानत्रयी शङ्करभाष्य का तात्त्विकसार Vedānta prabodha Prasthānatrayī Śaṅkarabhāshya kā tāttvikasāra Svāmī Paramānanda Bhāratī ; prastāvanā Maheśānanda Giri

by Paramananda Bharathi | Maheśānanda Giri [pref.].

Series: Caukhambā Surabhāratī granthamālā ; 495Edition: 1. saṃskaraṇa.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Hindi, Sanskrit Publication details: वाराणसी चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 2022 Publication details: Vārāṇasī Caukhambā Surabhāratī Prakāśana 2022Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VEDANTA 0032 (1).
Viśiṣṭādvaita's critique of the Advaita hermeneutics : with special reference to Vedārthasaṁgraha / Himani Vasudev.

by Vasudev, Himani, 1991-.

Edition: Second edition.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Distributor: New Delhi Distributed by D.K. Printworld (P) Ltd. Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VISIST 0472 (1).
श्रीदोड्डयाचार्यापरनामधेयश्रीमहाचार्यविरचितः वैदान्तविजयः Vedāntavijayaḥ Śrīdoḍḍayācāryaparanāmadheyaśrīmahācāryaviracitaḥ = Vedāntavijaya of Śrī Mahācārya ; editor, K.E. Madhusudanan.

मद्वाचार्य by Mahācārya, active 1600 | Madhusudanan, K. E [ed.].

Series: Prakashika series ; no. 54Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: New Delhi National Mission for Manuscripts and New Bharatiya Book Corporation 2022Other title: Vedāntavijaya of Śrī Mahācārya.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: VISIST 0473 (1).
The Yoga of Patan͂jali M.R. Yardi with an introduction, Sanskrit text of the Yogasutras, English translation and note

पतञ्जलि by Yardi, M.R | Patan͂jali. Yogasu̅tra.

Series: Bhandarkar Oriental Series ; no. 12Edition: Reprint 2022 Language: English Publication details: Poona Bhandarkar Oriental Research Institute 2022Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: YOGA 0129 (A) (1).
Rethinking 'Classical Yoga' and Buddhism meditation, metaphors and materiality Karen O'Brien Kop.

by O'Brien Kop, Karen [author.].

Series: Bloomsbury Advances in Religious StudiesEdition: 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: London Bloomsbury Academic 2022Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: YOGA 0200 (1).
पनिषद् पोग तत्त्व दर्शन Upanishad Yoga tattva darśana Vinaya Kumāra Śarma

शर्मा, विनय कुमार by Śarmā, Vinaya Kumāra.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Sanskrit Publication details: दिल्ली भारतीय विद्या प्रकाशन 2022 Publication details: Dillī Bhāratīya Vidyā Prakāśana 2004Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: YOGA 0201 (1).
 <<    1  ...  11  12  13  >  >>

Powered by Koha